CENTUS 2

Wysokość w mm
1650
Szerokość w mm
594
Głębokość w mm
514
Masa pieca w kg
555
Zakumulowana energia cieplna w kWh
35 - 40
Czas oddawania ciepła do ΔT 100% w h *
2,5
Czas oddawania ciepła do ΔT 50% w h *
9,3
Czas oddawania ciepła do ΔT 25% w h *
15,6
Sprawność w %
84
Maksymalny jednorazowy załadunek drewna w kg
10
Długość drewna opałowego w cm
25
* Czas oddawania ciepła odniesiony do procentu maksymalnej różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią pieca i otoczenia w h
-